Arealonga arquitectura S.L.P.

Arealonga Arquitectura S.L.P. é novo integrante da Unidade Técnica da Universidade de Vigo

Tras a recente adxudicación mediante concurso público, o labor a realizar é a prestación de asistencia técnica en arquitectura, en aspectos relativos a control e xestión de obras e servizos nos distintos Campus da Universidade de Vigo.
Resaltar a importancia do ámbito a tratar, sendo unha importante representación de obras da arquitectura máis actual e de finais do século XX, existindo proxectos de arquitectos tales: Enric Miralles, Bernadetta Taglibue, César Portela, Antonio Palacios, Alberto Noguerol e Pilar Díez, Alfonso Penela, etc.

vista xeral do campus
4
3
1
5
6
7

© AREALONGA ARQUITECTURA S.L.P.
Praia de Arealonga, Camiño Cacharela 48. 36216 (Vigo).
Teléfono: 986 450378      Fax: 986 458068      info@arealonga.es